Posted in Hah!

Kaitan bola sepak dengan frying pan

Bola sepak dibentuk dengan polygon lima dan enam bucu. Begitulah caranya ia dibuat sejak turun-temurun lagi. Mustahil bahawa sesebuah bola itu boleh dijahit bulat mengikut corak lain.

Untuk sekian lama juga, umum tidak mempercayai bahawa kristal boleh wujud jika ia tidak mengikut corak symmetrical (setangkup) yang berulang-ulang. Continue reading “Kaitan bola sepak dengan frying pan”