Posted in talam dua muka

Agenda media Cina memastikan MCA akan KO

Adakah suratkhabar Cina membawa agenda? Pasti.

Bukan saya yang kata. Kesimpulan ini dibuat hasil sebuah kajian ilmiah bertajuk ‘The Media and Public Agenda among the Malay and Chinese Communities during the 2008 Malaysian General Elections’ yang dikeluarkan bulan lepas oleh dua orang sarjana tempatan.

Continue reading “Agenda media Cina memastikan MCA akan KO”