Posted in Hudud

MCA dikafir harbikan oleh Pakatan atas pegangan anti-hududnya

Hukuman ke atas kesalahan mencuri yang diperincikan mengikut Kanun Keseksaan (Akta 574) adalah seperti dalam Seksyen 379 di bawah.

Sila juga rujuk silang Kanun Prosedur Jenayah (Akta 593) seperti yang terkandung dalam jadual, termasuk hukuman untuk kesalahan mencuri kereta, mencuri harta tuan, mencuri dengan melakukan kekerasan dsb. Continue reading “MCA dikafir harbikan oleh Pakatan atas pegangan anti-hududnya”