Posted in Ekonomi

Pemerkasaan agenda Melayu; golongan miskin India tetap disisih

Purata jangkaan hayat untuk seseorang lelaki di Malaysia ialah 72.0 tahun.

(a) Seseorang lelaki Cina di Malaysia pada puratanya akan mencapai usia 74.5 tahun. Seseorang lelaki keturunan India di Malaysia pula pada puratanya akan hidup sehingga umur 68.0 tahun sahaja.

Continue reading “Pemerkasaan agenda Melayu; golongan miskin India tetap disisih”