Posted in Umno

Bajet Jabatan Perdana Menteri ialah RM16.45 bilion

Peruntukan perbelanjaan bagi badan/agensi (terpilih) di bawah Jabatan Perdana Menteri dalam tahun 2014 disenaraikan di bawah.

Jabatan Perdana Menteri (JPM) telah diberikan bajet sebanyak RM16.45 bilion untuk tahun 2014.

Continue reading “Bajet Jabatan Perdana Menteri ialah RM16.45 bilion”