Posted in #NotMyPM

“Hanya 9 peratus” tapi Kristian cukup berpengaruh

Ketua Hakim Negara baru Richard Malanjum seorang Kristian.

Continue reading ““Hanya 9 peratus” tapi Kristian cukup berpengaruh”