Posted in Rohingya

Rohingya diingat jangan cabar pihak berkuasa

Amaran Jabatan Imigresen kepada pemegang kad UNHCR — lihat bawah.


Continue reading “Rohingya diingat jangan cabar pihak berkuasa”