Posted in CINA

Dilema Melaka

Sebanyak 77 peratus impot minyak negara Cina diangkut melalui Selat Melaka. Kebergantungan kepada lintasan Selat Melaka oleh pengangkutan tanker minyak disifatkan Beijing sebagai satu kelemahan strategik.

Selat Melaka dianggap ‘chokepoint’ (“leher botol”) yang utama di Asia dari segi lorong perkapalan mengangkut minyak. Continue reading “Dilema Melaka”