Posted in Mama DAPster

Lepas kotak ‘Bangsa’ dibuang bolehlah dengan lebih mudah Melayu diKristiankan

Melayu dan Islam saling terikat identiti kedua-duanya di negara ini.

Puan Speaker Hannah Yeoh berkeras menuntut agar butir “Bangsa” dibuang daripada dokumen-dokumen paling mustahak, iaitu surat beranak dan kad pengenalan.

Lihat tweetnya di bawah: “the more important forms should be birth cert & IC application forms. Must remove where it matters”

Twitter - hannahyeoh- the more important birthcert Continue reading “Lepas kotak ‘Bangsa’ dibuang bolehlah dengan lebih mudah Melayu diKristiankan”