Posted in Hudud

Nyata DAP menolak sekularisme

DAP tidak anti-Islam. DAP sebenarnya adalah pro-Islam.

(Untuk baca rencana ini dalam bahasa Inggeris, sila klik ‘Absurd for DAP to claim that it supports secularism‘.)

Parti majmuk pembangkang tersebut nyata menolak sekularisme, sebuah konsep yang mengesampingkan peranan agama.

Continue reading “Nyata DAP menolak sekularisme”