Posted in Hudud

Negara-negara paling selamat tiada hudud

Global Peace Index (GPI) telah menyiapkan laporan tahunan terbaru yang membandingkan tahap keamanan dan keselamatan negara-negara di dunia.

Warna hijau menunjukkan negara-negara paling aman dan warna merah yang paling kurang selamat serta kacau-bilau.

PALING AMAN PALING TIDAK AMAN Continue reading “Negara-negara paling selamat tiada hudud”