Posted in Evangeliblis

Kiasu tahap gaban … alahai, betapa terserlahnya kekiasuan mereka

Jurucakap Isma dipetik kata-kata beliau hanya sebanyak empat perenggan – dan yang pendek-pendek pula itu – atas saranannya untuk mewujudkan kursus kenegaraan pada peringkat pra-universiti.

Namun beliau dibalas ultra kiasu dengan pekik lolong sepanjang 20 perenggan (763 patah perkataan). Continue reading “Kiasu tahap gaban … alahai, betapa terserlahnya kekiasuan mereka”